ภาพกิจกรรม

จากไปสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

ระหว่าง 11-21 ธันวาคม 2555

ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า

IMG_0013

ป้ายโรงเรียน

IMG_0027

กิจกรรมหน้าเสาธง

IMG_0033

อาคารเรียน

IMG_0034

สนามเด็กเล่น

IMG_0044

บรรยากาศในห้องเรียน

IMG_0091

ภาษาสู่อาเซียน

IMG_0095

ดุริยางค์ของโรงเรียน


IMG_0207

กิจกรรมเนตรนารี

IMG_0218

กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด

IMG_0234

โครงการธนาคารขยะ

SAM_0723

ป้ายนิเทศ

SAM_0699

รับประทานอาหารกลางวัน

SAM_0745

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

SAM_0800

เข้าแถวก่อนกลับบ้าน

SAM_0796

ถ่ายรูปกับคณะครู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s